طلایی

($1200)

 • ثبت ازدواج در محل مورد نظر شما (تفلیس) یا خانه ازدواج


 • سند اپوستیل یا لگالیزیشن 1 روزه


 • عکاسی پیشرفته در سه لوکیشن


 •   فیلم برداری (کلیپ 3-5 دقیقه)


 • دسته گل + آرایشگاه + کیک عروسی


 • ترانسفر فرودگاهی دوطرفه

نقره ای

($700)

 • ثبت ازدواج در یکی از خانه های ازدواج


 • سند اپوستیل یا لگالیزیشن 1 روزه


 • عکاسی حرفه ای (در دو لوکیشن به همراه ادیت)


 • دسته گل


 • ترانسفر از فرودگاه


 • شامل ترجمه و هزینه های دیگر ثبتی


برنز

($450)

 • ثبت ازدواج در یکی از خانه های ازدواج


 • سند اپوستیل یا لگالیزیشن 2 روزه


 • عکاسی در محل خانه ازدواج


 • شامل ترجمه و هزینه های دیگر ثبتی


اکونومی

($300)

ثبت ازدواج در سازمان ثبت

 • مدرک اپوستیل یا لگالیزیشن 4 روزه


 • شامل ترجمه و هزینه های دیگر ثبتی
سفارشی


 • با هماهنگی قبلی اریه همه خدمات از جمله:


  • ماشین عروس / لیموزین


 • باغ، رستوران و آتش بازی


 • مراسم و تشریفات


 • عکاسی اسپورت


 • بالگرد و کروز کشتی


 • و تمای موارد در رویای شما